Spanning en stress bij kinderen

Stress bij kinderen komt vaker voor dan u denkt. Dat is eigenlijk niet gek in het drukke dagelijkse leven van nu. Langdurige stress kan soms vervelende gevolgen hebben, bijvoorbeeld: vaak hoofdpijn of buikpijn, problemen met de ademhaling, slaapproblemen, vermoeidheid, concentratieproblemen, onrust in het hoofd, snel geprikkeld zijn of huilen, driftbuien of teruggetrokken zijn. Dit kan soms lastig zijn voor kinderen, omdat ze hierdoor niet goed meer kunnen functioneren op school en/of niet lekker in hun vel zitten. Dit kan voor lastige situaties zorgen thuis of op school.

Kinderoefentherapie kan kinderen met klachten door spanning en stress helpen, door het bieden van ontspanningstherapie. Door middel van ontspanningsoefeningen, bewust worden van spanning en ontspanning en het verbeteren van de lichaamshouding tijdens dagelijkse activiteiten worden de klachten vaak opgelost. Hierdoor zitten kinderen weer lekkerder in hun vel. Tijdens de kinderoefentherapie wordt rekening gehouden met de leeftijd van het kind. Bij jongere kinderen wordt bijvoorbeeld meer gedaan met visualiseren en fantasie. Om andere oorzaken uit te sluiten is een verwijzing van de huisarts gewenst.