Overgewicht

Overgewicht bij kinderen?
Bewegen is belangrijk voor alle kinderen en in het bijzonder voor kinderen met overgewicht.

Oorzaak?
Kinderen met overgewicht bewegen vaak onvoldoende en ervaren weinig plezier tijdens bewegen. Deze kinderen spelen weinig buiten en doen niet actief mee tijdens het buitenspelen of de gymles. Ook kan het overgewicht gepaard gaan met lichamelijke klachten, zoals: rug-, enkel- of voetklachten. Of er is onvoldoende conditie en uithoudingsvermogen.

Kinderen met overgewicht komen vaak terecht in een vicieuze cirkel van minder bewegen, toenemend overgewicht en een negatief zelfbeeld. Het is vaak lastig om zelf uit deze cirkel te komen.

Oplossing
Kinderoefentherapie kan helpen de vicieuze cirkel te doorbreken, waardoor een kind weer met plezier en vol zelfvertrouwen kan bewegen. Tijdens de kinderoefentherapie staan spel en plezier in bewegen centraal. Op deze manier werken we aan het verbeteren van de conditie en verbeteren van de vaardigheden waarmee uw kind moeite ervaart.