Vergoeding

Kinderoefentherapie valt onder het basispakket van uw zorgverzekering. Dit betekent dat de eerste 18 behandelingen automatisch vergoed worden vanuit het basispakket. Er wordt geen aanspraak gemaakt op het eigen risico. Wanneer er meer behandelingen nodig zijn komt de vergoeding vanuit de aanvullende verzekering. Het is afhankelijk van de zorgverzekeraar hoeveel behandelingen worden vergoed. Bij een chronische indicatie worden alle behandelingen vergoed vanuit de basisverzekering.

De behandelingen voor volwassenen worden vergoed vanuit de aanvullende verzekering. Er wordt geen aanspraak gemaakt op het eigen risico. Het is afhankelijk van de zorgverzekeraar hoeveel behandelingen worden vergoed. De praktijk heeft met alle zorgverzekeraars een contract.

Tarieven

Zitting kinderoefentherapie € 47,50
Eenmalig kinderoefentherapeutisch rapport € 32,50
Oudergesprek € 32,50
Zitting Oefentherapie Mensendieck € 35,00
Screening directe toegankeling (wettelijk verplicht) € 10,00
Intake en onderzoek na screening € 35,00
Intake en onderzoek na verwijzing € 35,00
Behandeling aan huis € 47,50
Niet nagekomen afspraak* € 26,25

Deze tarieven gelden voor behandelingen buiten de basisverzekering: bij een restitutie verzekering, bij een niet gecontracteerde zorgverzekering en wanneer de vergoeding uit het aanvullende pakket is verbruikt.

*Deze kosten worden in rekening gebracht bij het niet nakomen van een afspraak of niet tijdig afmelden van een afspraak (minimaal 24 uur van tevoren).