Moeite met schrijven.. Maar schrijven, is dat nog wel belangrijk?

Moeite met schrijven

Mijn kind heeft moeite met schrijven. Het handschrift is moeilijk te lezen. Hierbij heeft hij pijn in zijn vingers tijdens het schrijven en krijgt hij zijn werk niet op tijd af. De leerkracht adviseert om hier extra mee te oefenen.. Maar waarom bieden ze mijn kind geen laptop of tablet in de klas? Want schrijven, is dat nog wel belangrijk??

Schrijven, is dat nog wel belangrijk?

Tablets, smartphones en computers zijn niet meer weg te denken uit onze maatschappij. Ook op scholen krijgen kinderen steeds meer te maken met digitalisering. Waarom zouden we dan toch nog het vak ‘schrijven’ aanbieden op school? Waarom moet een kind leesbaar kunnen schrijven, we gebruiken tegenwoordig toch veel meer de laptop. Is schrijven nog wel belangrijk? Het antwoord is volmondig, JA! Schrijven met de hand heeft andere effecten op verschillende cognitieve functies dan typen op een toetsenbord. De motorische handeling, het schrijven zelf, is waarschijnlijk de oorzaak van deze verschillen.

  • Schrijven zorgt voor betere fijn motorische vaardigheden.
  • Kinderen die letters leren door te schrijven, hebben hier profijt van bij het lezen.
    Bij het lezen wordt informatie van de motorprogramma’s in je hersenen gebruikt waarmee je letters schrijft. En deze motorprogramma’s ontwikkelen kinderen niet of minder wanneer ze letters leren door te typen.
  • De schrijfmotoriek is van belang voor het herkennen en onderscheiden van letters. Als je typt is elke letter ten slotte een ‘vierkantje’.

Kortom, schrijven is totaal iets anders dan typen en vereist motorische vaardigheid. Schrijven is dan ook een hele belangrijke fijn motorische vaardigheid.

Schrijfproblemen?

Soms kan het zijn dat kinderen moeite ervaren met het schrijven. Dit kan zich bijvoorbeeld uiten in een onleesbaar handschrift, pijn in de hand of vingers tijdens het schrijven of achterlopen in het schrijftempo. Hierdoor kunnen kinderen soms niet meer goed meekomen met het niveau dat van hen wordt verwacht in de klas.

Door een achterblijvende schrijfmotoriek raken kinderen vaak gedemotiveerd voor het schrijven. In zo’n geval is het raadzaam om contact op te nemen met de kinderoefentherapeut. Kinderoefentherapie Kaag & Braassem helpt jouw kind graag om met spel en plezier de schrijfmotoriek te verbeteren, zodat het schrijven voor hem of haar geen probleem meer hoeft te zijn en goed kan meekomen met leeftijdsgenoten.

Vragen, twijfels of zou je je kind willen aanmelden voor hulp bij het verbeteren van het schrijven? Wij staan voor jullie klaar! Maak snel een afspraak: https://kotkb.nl/contact/