Schrijfproblemen bij kinderen?

Zijn schrijfproblemen nog wel actueel?

Zijn schrijfproblemen bij jongeren nog wel actueel? Tablet’s, computers en smartphones zijn tegenwoordig niet meer weg te denken uit onze maatschappij. Vaak komt dan ook de vraag naar voren of het nog wel nodig is om te leren schrijven – we kunnen ten slotte toch ook typen?

Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat het schrijven met de hand wezenlijk andere effecten heeft op verschillende cognitieve functies dan het typen op een toetsenbord. Waarschijnlijk is de motorische handeling, het schrijven zelf, de oorzaak van deze verschillen.

  • Schrijven zorgt voor betere fijn motorische vaardigheden.
  • Kinderen die letters leren door te schrijven, hebben hier profijt van bij het lezen.
    Bij het lezen wordt informatie van de motorprogramma’s in je hersenen gebruikt waarmee je letters schrijft. En deze motorprogramma’s ontwikkelen kinderen niet of minder wanneer ze letters leren door te typen.
  • De schrijfmotoriek is van belang voor het herkennen en onderscheiden van letters. Als je typt is elke letter ten slotte een ‘vierkantje’.

Kortom, schrijven is totaal iets anders dan typen en vereist motorische vaardigheid. Schrijven is dan ook een hele belangrijke fijn motorische vaardigheid.

Schrijfproblemen?

Soms kan het zijn dat kinderen moeite ervaren met het schrijven. Dit kan zich bijvoorbeeld uiten in een onleesbaar handschrift of achterlopen in het schrijftempo. Hierdoor kunnen kinderen soms niet meer goed meekomen met het niveau dat van hen wordt verwacht in de klas.

Oplossing?

Door een achterblijvende schrijfmotoriek raken kinderen vaak gedemotiveerd voor het schrijven. In zo’n geval is het raadzaam om contact op te nemen met de kinderoefentherapeut. Er zou namelijk sprake kunnen zijn van een achterstand op de schrijfmotoriek. Kinderoefentherapie Kaag & Braassem helpt uw kind met plezier de schrijfmotoriek te verbeteren, zodat het schrijven voor uw kind geen probleem meer hoeft te zijn!

 

Meer weten of lezen over dit onderwerp? Neem contact met ons op of lees hier een interessant artikel. Bron: kennisnet.nl